Najbolji prijatelji

Udruga za dobrobit i zaštitu životinja „Najbolji prijatelj“ aktivno pomaže napuštenim psima na području Karlovačke županije te posebno psima u skloništu Utinja (gdje ih je još uvijek zakonski dozvoljeno eutanizirati nakon 60 dana). Uz pomoć volontera i drugih udruga te uz suradnju sa skloništem, od travnja 2016. iz skloništa je spašeno više od 400 pasa te smo postigli nešto što se u Karlovačkoj županiji nikad prije nije dogodilo – od kolovoza 2016. nije eutaniziran niti jedan pas.

Dugoročni ciljevi Udruge su poboljšanje kvalitete suživota ljudi i životinja, promicanje odgovornog i humanog ponašanja prema životinjama te smanjenje broja napuštenih životinja kroz poticanje i sufinanciranje kastracija i edukaciju vlasnika pasa o odgovornom ponašanju.

Ciljeve planiramo ostvariti kroz: pomoć u udomljavanju napuštenih pasa; ostvarivanje tzv. „no kill azila“ za napuštene životinje u suradnji sa Gradom Karlovcem i Karlovačkom županijom; inicijativu prema nadležnim institucijama za uvođenje obavezne sterilizacije pasa koji nisu namijenjeni za uzgoj; inzistiranje na provođenju Zakona o zaštiti životinja; edukaciju ljudi i oživljavanje volonterizma te kroz organiziranje događanja s ciljem promicanja zaštite i dobrobiti životinja.

U Udruzi aktivno djeluje 20-tak volontera, svakodnevno spašavamo pse, radimo na ostvarivanju „no kill“ skloništa Karlovačke županije i na daljnjem sprječavanju eutanazije te projektima kojima bi omogućili poboljšanje uvjeta držanja pasa u skloništu.

Pse u skloništu Utinja uslikavamo i oglašavamo, tražimo im domove i privremene smještaje, skupljamo donacije za kupnju hrane za pse kojima je istekao rok, za cjepiva protiv zaraznih bolesti, ampule protiv krpelja i buha, tablete protiv unutarnjih parazita te za materijal za dodatnu izgradnju šetališta, zamjenu oronulih kućica za pse i slično.

Sva naša nastojanja i trud su zasad bili uspješni te su eutanazije izbjegnute već godinu dana. Međutim, ništa od toga ne bi mogli postići bez pomoći drugih udruga i volontera iz Hrvatske, bez suradnje sa nekim inozemnim udrugama te bez donacija građana i tvrtki koje omogućuju naš rad. Zahvaljujemo svima koji pomažu našim Utinjašama na bilo koji način. Cijenimo svako dijeljenje objave, svaku uplaćenu kunu odnosno bilo kakvu akciju ljubitelja životinja koja dovede do spašavanja pa makar samo jednog života. Zajedno smo jači i tada se taj jedan spašeni život pretvori u dva, a ta dva u ovih petstotinjak spašenih u godinu dana. Hvala od srca!